Weekflits 05

04-10-2018
Beste ouders / verzorgers,

Bijgaand ontvangt u weekflits 05.
Zoals afgesproken wordt deze ook nog via Parnassys verspreid voor de ouders die zich nog niet hebben aangemeld voor het ouderportaal.

Vriendelijke groeten,
Annie van den Berg

Leerlingen aan het woord

"De omgang met de kinderen uit mijn klas is goed."

"Je wordt geaccepteerd als je anders bent dan de rest. We werken goed samen en het is gezellig."