Weekflits 05

04-10-2018
Beste ouders / verzorgers,

Bijgaand ontvangt u weekflits 05.
Zoals afgesproken wordt deze ook nog via Parnassys verspreid voor de ouders die zich nog niet hebben aangemeld voor het ouderportaal.

Vriendelijke groeten,
Annie van den Berg

Leerkrachten aan het woord

"Er is een fijne sfeer op school."

"De samenwerking tussen teamleden is goed en we willen de school echt verbeteren. Dit doen wij met zijn allen."