Buitenschoolse opvang

De Wagemakerschool werkt met twee organisaties samen wat betreft de buitenschoolse opvang (bso): Tinteltuin en Partou. U hoeft zich als (werkende) ouder derhalve niet druk te maken hoe u de opvang van uw kind voor of na schooltijd vertrouwd en veilig kunt regelen. Uw kind wordt in de klas opgehaald en gaat dan samen met de pedagogisch medewerkers naar de desbetreffende bso. Op de bso is er altijd iemand die vraagt hoe je dag op school is geweest en zijn er andere kinderen om gezellig mee te kletsen en te spelen. Daarnaast worden er veel leuke en spannende activiteiten georganiseerd of worden uitstapjes georganiseerd. De kinderen mogen meebeslissen welke activiteit het wordt. 

Tinteltuin is gehuisvest in de school en verzorgt dagelijks tot 18.30 uur de naschoolse opvang.
Partou vangt de kinderen dagelijks op in kindercentrum Zonnedauw.
 

Leerkrachten aan het woord

"Er is een fijne sfeer op school."

"De samenwerking tussen teamleden is goed en we willen de school echt verbeteren. Dit doen wij met zijn allen."