De voordelen van De Wagemakerschool

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar voordelen van de Wagemakerschool op een rijtje gezet:
 • Door onze kleinschaligheid kent iedereen elkaar en is er een gemoedelijke sfeer. De communicatielijnen zijn kort en we spreken elkaar gemakkelijk aan.
 • Leerlingen komen met plezier naar school en voelen zich veilig. Ze zijn tevreden over de omgang met de leerkrachten en de andere leerlingen. Ze geven de school het rapportcijfer 7,9.
 • Ouders en leerlingen zijn blij met ons ​pedagogisch klimaat: leerkrachten hebben respect voor kinderen, geven het goede voorbeeld en houden zich aan afspraken. Leerlingen en ouders kunnen met vragen altijd bij hen terecht.
 • Ieder kind is uniek. We hebben aandacht voor de mogelijkheden van de individuele leerling en leveren maatwerk. Dat wil zeggen dat bij elke leerling wordt gekeken welk niveau van onderwijsaanbod voor deze leerling het meest geschikt is om de beste leerresultaten te bereiken. 
 • Het goed beheersen van de basisvaardigheden -taal, lezen en rekenen- zijn essentieel voor het functioneren in onze samenleving. Hier besteden we veel aandacht aan en geven vooral klassikale instructie op het eigen niveau. Daarnaast zijn andere aspecten even zo belangrijk, zoals zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid nemen, creatief denken en doen, plannen en samenwerken. Daarom organiseren we voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek en creativiteit steeds vaker gezamenlijke activiteiten. Zo sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau en belevingswereld van de leerlingen en halen we het beste uit hen naar boven.
 • We gebruiken moderne ict-middelen zoals digitale schoolborden en chromebooks. Deze worden ingezet om kinderen onderwijs op maat te bieden, ter ondersteuning van de lessen uit de lesmethodes, om presentaties te maken, onderzoeksvragen uit te pluizen et cetera. Op deze wijze bereiden we de leerlingen voor op de digitale- en onderzoeksvaardigheden van de toekomst.
 • Alle groepen krijgen wekelijks muziekles van een vakdocent. Daarin staan met elkaar zingen en ritmes maken centraal. In groep 5 leren de kinderen een instrument te bespelen. Muziekeducatie ondersteunt al het leren, want je moet gebruik maken van meerdere vaardigheden, vaak tegelijkertijd! Bijvoorbeeld oren en ogen, maar ook grote en kleine spieren. Muziekeducatie draagt ook bij aan de taalontwikkeling van kinderen.
 • Bewegen is een speerpunt van de school, als onderdeel van een gezonde leefstijl. In de kleutergroepen geven we dagelijks gym- en spellessen in het speellokaal of op het schoolplein. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee keer per week gym van een vakleerkracht in de sportzaal ICL vlak bij onze school. We spelen elke dag buiten op het schoolplein. Met het natuurgebied Het Twiske in de 'achtertuin' trekken we regelmatig de natuur in om daar te leren van het buitenleven.
 • We werken volgens het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat alle kinderen elke dag van half negen tot twee uur naar school gaan. Rond twaalf uur is er een half uur pauze waar de kinderen lunchen en (buiten)spelen. Dit continurooster bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd. Na schooltijd hebben de kinderen een fijne lange middag voor sport of om lekker te spelen.
 • Als naschoolse activiteit bieden we op vrijdagmiddag schaaklessen aan. Kinderen die schaken, presteren beter op school als het gaat om vaardigheden als logisch denken, problemen oplossen, rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht en je concentreren. 
 • Met onze kinderopvangpartners bieden we (werkende) ouders buitenschoolse opvang aan. Zo hoeft u zich niet druk te maken over de veilige en vertrouwde opvang van uw kinderen voor- en na schooltijd.
Wilt u meer weten over ons onderwijs, lees dan de schoolgids.

Leerkrachten aan het woord

"We hebben een team met enthousiaste leerkrachten."

"We doen er alles aan doen om de leerlingen iets extra's te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van projecten. We maken duidelijk afspraken met elkaar en komen die na."