De voordelen van De Wagemakerschool

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar voordelen van de Wagemakerschool op een rijtje gezet:
 • Door onze kleinschaligheid kent iedereen elkaar en is er een gemoedelijke sfeer. De communicatielijnen zijn kort en we spreken elkaar gemakkelijk aan.
 • Leerlingen komen met plezier naar school en voelen zich veilig. Ze zijn tevreden over de omgang met de leerkrachten en de andere leerlingen. Ze geven de school het rapportcijfer 7,9.
 • We zijn een Vreedzame School. We beschouwen de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
 • Ouders en leerlingen zijn blij met ons ​pedagogisch klimaat: leerkrachten hebben respect voor kinderen, geven het goede voorbeeld en houden zich aan afspraken. Leerlingen en ouders kunnen met vragen altijd bij hen terecht.
 • Ieder kind is uniek. We hebben aandacht voor de mogelijkheden van de individuele leerling en leveren maatwerk. Dat wil zeggen dat bij elke leerling wordt gekeken welk niveau van onderwijsaanbod voor deze leerling het meest geschikt is om de beste leerresultaten te bereiken. 
 • Een goed afgestemde doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 waardoor kinderen soepel doorstromen naar de volgende groep.
 • Het goed beheersen van de basisvaardigheden -taal, lezen en rekenen- zijn essentieel voor het functioneren in onze samenleving. Hier besteden we veel aandacht aan en geven vooral klassikale instructie op het eigen niveau. Daarnaast zijn andere aspecten even zo belangrijk, zoals zelfstandig handelen, verantwoordelijkheid nemen, creatief denken en doen, plannen en samenwerken. Daarom organiseren we voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek en creativiteit steeds vaker gezamenlijke activiteiten. Zo sluiten we aan bij het ontwikkelingsniveau en belevingswereld van de leerlingen en halen we het beste uit hen naar boven.
 • Het vergroten van de zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid stimuleren we door het werken met weektaken. Op bepaalde momenten van de dag krijgen de leerlingen de tijd om in vrijheid te werken aan deze taak. Deze manier van zelfstandig werken komt tegemoet aan de motivatie van leerlingen. Zij willen graag zelf actief bezig zijn. Een tweede voordeel is dat leerlingen zelfstandig kunnen werken op hun eigen niveau. Daardoor heeft de leerkracht meer tijd om tijdens het zelfstandig werken juist die leerlingen te helpen die extra hulp nodig hebben.
 • We gebruiken moderne ict-middelen zoals digitale schoolborden en chromebooks. Deze worden ingezet om kinderen onderwijs op maat te bieden, ter ondersteuning van de lessen uit de lesmethodes, om presentaties te maken, onderzoeksvragen uit te pluizen et cetera. Op deze wijze bereiden we de leerlingen voor op de digitale- en onderzoeksvaardigheden van de toekomst.
 • Alle groepen krijgen wekelijks muziekles van een vakdocent. Daarin staan met elkaar zingen en ritmes maken centraal. In groep 5 leren de kinderen een instrument te bespelen. Muziekeducatie ondersteunt al het leren, want je moet gebruik maken van meerdere vaardigheden, vaak tegelijkertijd! Bijvoorbeeld oren en ogen, maar ook grote en kleine spieren. Muziekeducatie draagt ook bij aan de taalontwikkeling van kinderen.
 • Bewegen is een speerpunt van de school, als onderdeel van een gezonde leefstijl. In de kleutergroepen geven we twee keer per week gym- en spellessen in het speellokaal of op het schoolplein. Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen twee keer per week gym van een vakleerkracht in de sportzaal ICL vlak bij onze school. We spelen elke dag buiten op het schoolplein. Met het natuurgebied Het Twiske in de 'achtertuin' trekken we regelmatig de natuur in om daar te leren van het buitenleven.
 • We werken volgens het vijf gelijke dagen model. Dat betekent dat alle kinderen elke dag van half negen tot twee uur naar school gaan. Rond twaalf uur is er een half uur pauze waar de kinderen lunchen en (buiten)spelen. Dit continurooster bevordert de rust en regelmaat op school en zo beschikken we over meer effectieve leertijd. Na schooltijd hebben de kinderen een fijne lange middag voor sport of om lekker te spelen.
 • In onze school is de sportieve bso Kids Wagemaker gehuisvest, zodat werkende ouders zich niet druk hoeven te maken over een veilige en vertrouwde opvang voor- en na schooltijd. Dagelijks biedt deze bso een keuze uit verschillende spellen en sporten en leren kinderen omgaan met winnen, verliezen en samenwerken in een team.
Wilt u meer weten over ons onderwijs, lees dan de schoolgids.

Ouders aan het woord

"De omgang met elkaar is goed."

"Er is een lage drempel om leerkrachten te benaderen. Mijn kind voelt zich absoluut op haar gemak op De Wagemakerschool."