Onze schooltijden

Schooltijden
Op De Wagemakerschool hanteren wij een continurooster. Dit houdt in dat de leerlingen dagelijks van 08:30 uur tot 14:00 uur les hebben. De school gaat open om 8:20 uur. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas.

Schoolvakanties 2022-2023
 
 
Vakantie  Periode
Zomervakantie                22 juli t/m 27 augustus 2023
Herfstvakantie  21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie  23 december 2023 t/m 7 januari 2024          
Voorjaarsvakantie  17 februari t/m 25 februari 2024
Goede vrijdag en Pasen     29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie  27 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaart 9 mei t/m 10 mei 2024
Pinksteren     20 mei 2024
Zomervakantie  20 juli 2021 t/m 1 september 2023
Jaarlijks wordt een aantal studiedagen gepland. De leerkrachten zijn dan op school maar de leerlingen zijn die dag vrij. Het betreffen de volgende dagen:

6 december 2023
31 januari 2024
16 februari 2024
15 maart 2024
21 juni 2024
24 juni 2024

Ouders aan het woord

"De omgang met elkaar is goed."

"Er is een lage drempel om leerkrachten te benaderen. Mijn kind voelt zich absoluut op haar gemak op De Wagemakerschool."