Onze schooltijden

Schooltijden
Op De Wagemakerschool hanteren wij een continurooster. Dit houdt in dat de leerlingen dagelijks van 08:30 uur tot 14:00 uur les hebben. De school gaat open om 8:20 uur. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas.

Schoolvakanties 2020-2021
 
Vakantie  Periode
Zomervakantie                4 juli t/m 16 augustus 2020
Herfstvakantie  12 oktober t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie  21 december 2020 t/m 1 januari 2021          
Voorjaarsvakantie  22 t/m 26 februari 2021
Goede vrijdag en Pasen     2 april t/m 5 april 2021
Meivakantie  26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13 mei t/m 14 mei 2021
Pinksteren     24 mei 2021
Zomervakantie  12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021
Studiedagen 2020-2021
Let op: leerlingen vrij!
14 september 2020
9 oktober 2020
6 november 2020
19 februari 2021
21 juni 2021

Leerkrachten aan het woord

"We zijn een goed georganiseerde school met een hardwerkend professioneel team.

"We werken goed samen aan de doorgaande leerlijn. Daardoor verlopen de acht jaar schooljaren op de Wagemakerschool voor de kinderen heel soepel."