Onze schooltijden

Schooltijden
Op De Wagemakerschool hanteren wij een continurooster. Dit houdt in dat de leerlingen dagelijks van 08:30 uur tot 14:00 uur les hebben. De school gaat open om 8:20 uur. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas.

Schoolvakanties 2021-2022
 
 
Vakantie  Periode
Zomervakantie                12 juli 2021 t/m 20 augustus 2021
Herfstvakantie  18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022          
Voorjaarsvakantie  21 t/m 25 februari 2022
Goede vrijdag en Pasen     15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei t/m 27 mei 2022
Pinksteren     7 juni 2022
Zomervakantie  18 juli 2021 t/m 28 augustus 2022
Jaarlijks wordt een aantal studiedagen gepland. De leerkrachten zijn dan op school maar de leerlingen zijn die dag vrij.

Leerlingen aan het woord

"Op de Wagemaker kan je veel leren en word je slimmer"

"We hebben leuke klasgenoten en leren van elkaar. " - leerlingen groep 3