Onze schooltijden

Schooltijden
Op De Wagemakerschool hanteren wij een continurooster. Dit houdt in dat de leerlingen dagelijks van 08:30 uur tot 14:00 uur les hebben. De school gaat open om 8:20 uur. De leerlingen lunchen samen met de groepsleerkracht in de klas.

Schoolvakanties 2022-2023
 
 
Vakantie  Periode
Zomervakantie                18 juli 2021 t/m 28 augustus 2022
Herfstvakantie  15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie  24 december 2022 t/m 8 januari 2023          
Voorjaarsvakantie  25 februari t/m 5 maart 2023
Goede vrijdag en Pasen     7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie  22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart 28 mei t/m 29 mei 2023
Pinksteren     29 mei 2023
Zomervakantie  22 juli 2021 t/m 3 september 2023
Jaarlijks wordt een aantal studiedagen gepland. De leerkrachten zijn dan op school maar de leerlingen zijn die dag vrij.

Ouders aan het woord

"Het is een fijne school en lekker in de buurt."

"Veel kinderen die in de buurt wonen, zitten ook op deze school en dat is erg leuk omdat ze buiten school elkaar ook vaak zien."