Onze resultaten

Kwaliteit van ons onderwijs is voldoende
De kwaliteit van ons onderwijs wordt periodiek getoetst door de Inspectie van het onderwijs. De Inspectie gaat na in welke mate het onderwijs in de school in overeenstemming is met de doelstellingen en bepalingen in de wet. Zij doet dit door de kwaliteit van het onderwijs in de school te waarderen op een aantal terreinen. Het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling maken deel uit van de toetsing door de Inspectie. Bij de laatste inspectie werden wij beoordeeld met een voldoende. Klik hier voor het laatste inspectierapport.

Eindresultaten
Op De Wagemakerschool nemen wij de Centrale Eindtoets af. Meerdere malen per schooljaar analyseren wij de leerresultaten en passen ons onderwijsaanbod hier op aan. Hier ziet u de resultaten van de afgelopen jaren.

Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
In groep 8 geven wij advies over de middelbare school die past bij het niveau van uw kind. Wij kijken daarvoor onder andere naar leerprestaties en aanleg en ontwikkeling van de kinderen. Sinds 2015 is het schooladvies leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Samen met de leerkracht van groep 8, de intern begeleider en de directie wordt het advies bepaald. We betrekken ouders en kinderen zo optimaal mogelijk bij dit advies. Waar nodig adviseren we ouders en kinderen te kiezen voor een bepaalde school of schooltype om daarmee zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wijze waarop het kind zich ontwikkelt en de talenten die wij bij het kind hebben gezien en bevorderd. Hier vindt u de laatste uitstroomgegevens.

Waardering leerlingen en ouders
In 2021 hebben wij onderzoek gedaan naar de tevredenheid van ouders en leerlingen. Ouders geven de school een 7,2 en leerlingen een 7,9. Leerlingen komen graag naar school en voelen zich veilig. Ze zijn blij met wat ze op school leren en de hulp die ze hierbij van de leerkracht krijgen.

Jaarverslag
Wij staan voor een open en transparante communicatie en daarom brengen wij elk schooljaar een jaarverslag uit. Het is in eerste instantie bedoeld voor de ouders van de school, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van De Wagemakerschool. In het verslag staan de activiteiten van het afgelopen schooljaar, de onderwijskundige ontwikkelingen, het kwaliteitsbeleid en de resultaten.

Leerlingen aan het woord

"Op de Wagemaker kan je veel leren en word je slimmer"

"We hebben leuke klasgenoten en leren van elkaar. " - leerlingen groep 3