Leerlingbetrokkenheid

Op onze school leren we de kinderen te zorgen voor zichzelf, voor anderen en hun sociale omgeving. Dit betekent dat leerlingen naarmate ze ouder worden, steeds meer betrokken worden bij het reilen en zeilen in de klas. Ze hebben er meer over te zeggen, maar ook meer verantwoordelijkheid. In de groepen wordt daarom tenminste wekelijks gesproken over de organisatie in de klas, de sfeer, de onderlinge verhoudingen en hoe het mogelijk is elkaar hierbij te helpen.
 
Leerlingenraad
De groepen 5,6,7 en 8 kiezen twee klassenvertegenwoordigers die vier keer per jaar als leerlingenraad met de directie bijeenkomen. In deze leerlingenraad worden de ontwikkelingen in elke klas besproken. Ook kan de leerlingenraad de klassen of de directie adviseren.
De leerlingenraad kiest telkens een voorzitter en een notulist. Het verslag van de leerlingenraad wordt weer in de klassen besproken. Aan het werk van de leerlingenraad wordt een nieuwe impuls gegeven in schooljaar 2018-2019. De raad gaat een actieve rol spelen bij het uitvoeren van de nieuwe methode ZIEN!
 

Leerkrachten aan het woord

"We hebben een team met enthousiaste leerkrachten."

"We doen er alles aan doen om de leerlingen iets extra's te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van projecten. We maken duidelijk afspraken met elkaar en komen die na."