Onze visie

Samen leren, plezier en vrienden maken, dat kan op de Wagemaker!

In ons onderwijs hebben we aandacht voor ieder individueel kind en bieden wij onderwijs passend bij zijn/haar niveau en talenten. Wij geven veel aandacht aan de basisvaardigheden rekenen, taal en lezen. Tegelijkertijd passen wij nieuwe (technologische) ontwikkelingen toe in ons onderwijsaanbod. Wij bieden een doorgaande leerlijn waarin we taakgericht -en soms groepsoverstijgend- werken en leren. Hierdoor worden kinderen steeds zelfstandiger, nemen verantwoordelijkheid en leren samenwerken. Wij stimuleren daar waar mogelijk de brede ontwikkeling van kinderen op het gebied van creativiteit, cultuur, natuur/techniek en bewegen. Ons speerpunt is een gezonde leefstijl met aandacht voor bewegen, gezonde voeding, duurzaamheid en natuur.

Als Vreedzame School hebben we veel aandacht voor hoe we met elkaar omgaan. We zetten in op het verder vergroten van sociale competenties en democratisch burgerschap. Met dit brede pakket aan kennis en vaardigheden worden onze leerlingen goed voorbereid op wat straks van hen gevraagd wordt in het voortgezet onderwijs en hun latere leven.

Wilt u meer weten over onze onderwijsvisie? Lees dan hoe we ons onderwijs aanpakken of download onze schoolgids.

Leerkrachten aan het woord

"We zijn een goed georganiseerde school met een hardwerkend professioneel team.

"We werken goed samen aan de doorgaande leerlijn. Daardoor verlopen de acht jaar schooljaren op de Wagemakerschool voor de kinderen heel soepel."