Onze speerpunten

Een nieuwe rekenmethode 
In het schooljaar 2020-2021 starten we met een intensieve oriëntatie op het aanschaffen en implementeren van een nieuwe rekenmethode. Een werkgroep bestaande uit leerkrachten, waaronder de rekenspecialist en waar mogelijk een deskundige externe adviseur, zet een gedegen traject uit voor de oriëntatie en uiteindelijk de aanschaf. We zullen alle methodes onderzoeken die op de markt zijn en kijken welke methode het beste past bij onze school. Van een aantal methodes gaan we proeflessen geven om tot een goede keuze te komen.

Vreedzame school 
In het schooljaar 2020-2021 starten we met de invoer van de methode de Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Eén duidelijke pedagogiek in de hele school. Op een Vreedzame School wordt door de hele school heen hetzelfde gedrag gestimuleerd. Respect tonen, meedoen, verantwoordelijkheid nemen. Zo bereidt de school kinderen voor op de maatschappij. Het invoeren kost twee jaar en kunnen we dit schooljaar al meteen aan de slag!  

Professionele leergemeenschap 
In het schooljaar 2020-2021 starten we met drie leerteams: een leerteam Gedrag (Vreedzame school), een leerteam Effectieve Directe Instructie (EDI) en een leerteam Beeldcoaching. Een leerteam is een professionele leergemeenschap (PLG). In een leerteam wordt gezamenlijk gewerkt aan ontwikkelen van nieuw beleid. Leerkrachten filmen elkaar, analysteren de filmbeelden samen en kijken of er verbeterpunten geformuleerd kunnen worden.  

Vormen van een Integraal Kindcentrum (IKC) 
In schooljaar 2018-2019 zijn we in De Wagemakerschool gestart met een sportieve BSO, in samenwerking met kinderopvang KIDS. Het afgelopen jaar zouden we samen kijken hoe we een doorgaande lijn krijgen op cognitief en sociaal emotioneel gebied. Door de coronacrisis, waardoor het onderwijs op afstand werd gegeven en we niet fysiek aanwezig waren in de school, heeft dit voor onvoldoende ontwikkeling gezorgd . We gaan dit in het komende schooljaar uitvoeren. Ook gaan we onderzoeken we of het haalbaar is te starten met peuteropvang in de school.

Opleidingsschool voor nieuwe leerkrachten 
In schooljaar 2020-2021 starten we in De Wagemakerschool als opleidingsschool. Ons bestuur OPSPOOR verzorgt in samenwerking met de Ipabo en Pabo de opleiding voor toekomstige collega's. We zijn blij dat we toegelaten zijn als opleidingsschool. We zullen onze uiterste best doen een professionele bijdrage te leveren aan de studenten die bij ons geplaatst gaan worden.

Ouders aan het woord

"De omgang met elkaar is goed."

"Er is een lage drempel om leerkrachten te benaderen. Mijn kind voelt zich absoluut op haar gemak op De Wagemakerschool."